DPS_tlo

brak obrazu
Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła-Konsekwencje-Zapobieganie Nina Ogińska-Bulik

Firma: Difin Spółka Akcyjna


Opis produktu:

Omówione w książce badania dotyczą 14 różnych zawodów zaliczanych do usług społecznych. Poziom stresogenności tych zawodów jest różny, zaś konsekwencje spostrzeganego stresu zawodowego, sprowadzające się głównie do skutków zdrowotnych i objawów zespołu wypalenia zawodowego, zależą od umiejętności sprostania wymaganiom miejsca pracy dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów, stosowania odpowiednich strategii zaradczych i doświadczanemu wsparciu społecznemu.

strzałka do góry