DPS_tlo

Psychologia sądowa Andrzej Lipczyński
Psychologia sądowa Andrzej Lipczyński

Firma: Difin Spółka Akcyjna


Opis produktu:

W publikacji autor wykorzystuje wieloletnie doświadczenie wynikające z pracy naukowej i zawodowej, przede wszystkim jako biegłego sądowego i psychologa. W syntetycznym opracowaniu podejmuje liczne tematy związane z psychologicznymi i prawnymi aspektami przestępczości i procesu sądowego. Szczególną uwagę skupia na zagadnieniach oceny pobudek działania sprawcy przestępstwa oraz wiarygodności zeznań oary, stresu pourazowego, ocenie poczytalności sprawcy, prewencji psychologicznej, roli psychologa jako mediatora sądowego. W opisie tych – i innych zagadnień – autor wskazuje na specykę punktów widzenia organów sądowych, sprawców przestępstwa, oar oraz uwarunkowania opinii biegłego i psychologa. Książka jest adresowana do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych działalnością wymiaru sprawiedliwości, powinna także zainteresować osoby profesjonalnie związane z sądownictwem – adwokatów, sędziów, biegłych sądowych, psychologów, może być także wykorzystywana jako podręcznik akademicki. „...Wiele miejsca autor poświęca przemocy i postępowaniu psychologa w trudnej interwencji psychologicznej. Przedstawiając aspekt prawny przemocy, daje psychologowi narzędzie prawno- psychologiczne, wskazówki postępowania. Na tej podstawie psycholog może skutecznie pomóc o arom przemocy, radzić sobie ze wszystkimi problemami, jakie mogą wystąpić na etapie dowodzenia i wyrokowania. Proponuje cały wachlarz wskazówek, jak oary mogą poradzić sobie z problemami emocjonalnymi wynikającymi z trudnej sytuacji, jak bronić swoich praw i korzystać z uprawnień. Wyraźnie podkreśla rolę oary – świadka i oskarżyciela posiłkowego...” z recenzji Prof. PhDr. Viera Bacova, DrSc, Instytut Psychologii Uniwersytet Rzeszowski

strzałka do góry