DPS_tlo

Osobowość, stres a zdrowie Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński
Osobowość, stres a zdrowie Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński

Firma: Difin Spółka Akcyjna


Opis produktu:

Treść książki koncentruje się na problemach dotyczących stresu i radzenia sobie ze stresem oraz związanych z tym konsekwencji dla zdrowia człowieka. Główne przesłanie książki sprowadza się do pokazania zdrowia jako wartości z jednej strony instrumentalnej, a więc decydującej o jakości życia, z drugiej - utożsamianej z rozwojem fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym. Pomimo świadomości upływającego czasu, a wraz z nim pojawiających się coraz częściej dolegliwości chorobowych i objawów wyczerpania, to właśnie dzięki odnajdywaniu sensu życia człowiek może się rozwijać i osobowo dojrzewać. Wydawnictwo Difin ISBN: 978-83-7251-877-4 Data wydania: 2008

strzałka do góry