DPS_tlo

Klimat dla kreatywności. Koncepcje, metody, badania Maciej Karwowski
Klimat dla kreatywności. Koncepcje, metody, badania Maciej Karwowski

Firma: Difin Spółka Akcyjna


Opis produktu:

Książka prezentuje kilka studiów badawczych, w trakcie których konstruowane były narzędzia do pomiaru postrzeganego klimatu panującego w szkole, pracy, opisywane były też uwarunkowania tejże percepcji. Po przeczytaniu pracy nauczyciel, ale i menedżer będzie dysponował wiedzą, ale i konkretnymi narzędziami, które pozwolą zbadać i poprawić atmosferę tak, aby sprzyjała ona podejmowaniu działań o charakterze innowacyjnym i twórczym. Podsumowaniem pracy jest wzór kwestionariusza do badania kreatogennego klimatu szkoły oraz kwestionariusza do badania kreatogennego klimatu pracy. http://ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=1052 Poleca Wydawnictwo Difin

strzałka do góry