DPS_tlo

Ja i grupa. Trening dla uczniów Justyna Święcicka
Ja i grupa. Trening dla uczniów Justyna Święcicka

Firma: Difin Spółka Akcyjna


Opis produktu:

Publikacja zawiera zestaw zabaw i gier, które pomagają stworzyć przyjazny klimat w grupie, rozwijają umiejętności społeczne i kreatywność uczestników. Można ze­stawiać je w dowolny sposób zależnie od wielkości grupy i inwencji prowadzącego. Książ­ka dotyka ważnego obszaru: jak będąc gimnazjalistą czuć się kimś wyjątkowym, ważnym, mieć własne zdanie, ale jednocześnie należeć do jakiejś grupy rówieśniczej, dzielić się pomysłami, pracować w zespole. Publikacja przyda się nauczycielom i wychowawcom w prowadzeniu zajęć uczących budowania dobrych relacji z innymi ludźmi. Z recenzji Małgorzaty Koroś (nauczyciel konsultant z Zespółu Informacji i Wydawnictw KOWEZiU): Książka Ja i grupa. Trening dla uczniów, autorstwa Justyny Święcickiej, może być podręcznikiem dla nauczycieli szkół gimnazjalnych. Uczniowie w tzw. „trudnym wieku” często sprawiają im problemy wychowawcze. Z jednej strony są drażliwi, niedojrzali i mało komunikatywni; z drugiej strony to oryginalni i twórczy przedstawiciele społeczeństwa informacyjnego obeznani z nowościami z dziedziny informatyki i telekomunikacji. W książce zostały zaprezentowane gry i zabawy, które pomagają budować przyjazny klimat w grupie, rozwijają umiejętności społeczne i kreatywność uczestników, zwiększają poczucie własnej wartości. Autorka proponuje zestawianie ich w dowolny sposób, zależnie od wielkości grupy i pomysłowości prowadzącego, i wykorzystywanie m.in. podczas lekcji wychowawczych, przerw, zajęć pozalekcyjnych. Książka składa się z trzech rozdziałów - Integracja, Umiejętności społeczne, Twórcze myślenie - poprzedzonych Wstępem. We Wstępie J. Święcicka zaleca prowadzącym, aby dobierali ćwiczenia tak, by w trakcie realizacji zajęć zawsze występowały następujące etapy: rozgrzewka - ćwiczenia integracyjne, środek - ćwiczenie umiejętności społecznej i twórczości, zakończenie - ćwiczenia integracyjne. Wskazuje na istotne zasady, które powinny obowiązywać w czasie prowadzenia zajęć, np. wysłuchaj, nie komentuj; pozwól innym się zastanowić; jedna osoba mówi. Na początku każdego rozdziału Autorka objaśnia wybrane terminy psychologiczne oraz znaczenie i wpływ na zachowanie danego rodzaju zabaw. Następnie, opisując każdą zabawę podaje: cel; wielkość grupy; przybory, pomoce; przebieg; podsumowanie. Rozdział Integracja zawiera gry i zabawy ułatwiające scalenie grupy - przykłady ćwiczeń: Co lubimy, czego nie znosimy; Znajdź kogoś, kto...; Co wybierasz? Co wolisz?; Kto tutaj rządzi?; Moja wizytówka. W rozdziale Umiejętności społeczne zaprezentowano gry i zabawy kształtujące umiejętność porozumiewania się - przykłady ćwiczeń: Dialog z przyjacielem, rodzicami, nauczycielem; Sztuka mówienia; Ja i inni ludzie; Trudności w mówieniu „nie”; Gospodarowanie czasem. Rozdział Twórcze myślenie obejmuje gry i zabawy wyzwalające tworzenie pomysłów - przykłady ćwiczeń: Skojarzenia; Dokończ rysunek; Szukanie szczegółów; Niesamowite historie; Wymyśl skuteczną reklamę. Książka Justyny Święcickiej Ja i grupa. Trening dla uczniów stanowi pomoc dla nauczycieli i wychowawców, których zadaniem jest przygotowanie uczniów do życia i pracy w dobrych relacjach z innymi ludźmi, ukierunkowanie ich na osiągnięcie sukcesu osobistego i zawodowego.

strzałka do góry