DPS_tlo
Supervision E. Borgiel i sin Sp. Jawna

Obrazek dla: Supervision E. Borgiel i sin Sp. Jawna
Bratnia 7
56-400 Oleśnica Śląska
www: www.supervision.com.pl
telefon: 071 787 30 16
fax: 071 787 30 16
mail: biurosv@supervision.com.pl

Opis działalnosci firmy:

Troska, której nasi Seniorzy potrzebują i niezależność na którą zasługują.
"Amber Zdrowie i Bezpieczeństwo"

Czy zastanawiałeś się kto w sytuacji zagrożenia pomoże Twoim najbliższym kiedy będą zdani tylko na siebie ?
Co stanie się, gdy starsza lub niepełnosprawna osoba zasłabnie, przewróci się bądź poczuje się źle ?
Czy wiesz jak często lęk przed codziennością wpływa negatywnie na komfort życia osób starszych i samotnych ?

Mamy na to rozwiązanie: "Amber Zdrowie i Bezpieczeństwo"

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia cenna jest każda sekunda i możesz mieć pewność, że po drugiej stronie jest zawsze ktoś gotowy do natychmiastowej pomocy
Poczucie bycia pod stałą opieką pozwoli pozbyć się niepokoju i cieszyć się każdym dniem.

Jednostka "AMBER" jest bardzo dobrze reagującym w sytuacjach awaryjnych systemem do wzywania pomocy. Posiada przypominanie o lekarstwach, detektory upadku, czujki ruchu oraz wszechstronnie rozbudowaną Telemedycynę. Amber jest wirtualną siecią dostępną 24 h / 7.
Jest to najbardziej wszechstronne rozwiązanie dla Seniorów oraz osób niepełnosprawnych
i tych którzy się troszczą o nich.

Zdrowie i bezpieczeństwo w starzejącym się świecie.

Wprowadzamy nową Usługę "Bursztyn Zdrowia"czyli "AMBER".
Stworzoną dla Ciebie przez firmę Supervision, lidera w ochronie, bezpieczeństwie i domowych systemach telemedycyny.
Jest to opłacalny sposób dostarczania pomocy starszym osobą, które jej potrzebują i zapewnieniu
niezależności na którą zasługują.

Wiele starszych, samotnych, przewlekle chorych czy niepełnosprawnych osób żyje w ciągłej obawie przed codziennością. Rezygnują z wykonywania najprostszych zadań skazując się na wyobcowanie i wegetację. Widmo niebezpieczeństwa spędza im i ich bliskim sen z powiek. Nierzadkie zasłabnięcia, upadki czy nagłe zdarzenia takie jak pożar czy włamanie stanowią realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia.


Wystarczy jedno naciśnięcie guzika alarmowego by uzyskać natychmiastową pomoc.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia doświadczony konsultant centrum zidentyfikuje niebezpieczeństwo. W razie konieczności zawiadomi odpowiednie służby ratownicze przekazując im pełną wiedzę niezbędną do przeprowadzenia skutecznej akcji ratunkowej.

Poczucie bycia pod stałą opieką pozwala pozbyć się niepokoju i cieszyć się każdym dniem.

Reakcja na nagły wypadek...i dużo więcej:

Zwarty, atrakcyjny i łatwy w instalacji i utrzymaniu, "AMBER" posiada wszystkie zalety Osobistego Systemu Wzywania Nagłej Pomocy .
Zaprojektowano unikalne połączenie cech, aby zaoferować szeroki zasięg usług dla potrzeb zdrowia i bezpieczeństwa:

 • wykrywanie upadku
  eliminuje niebezpieczeństwo niewykrytych upadków poprzez natychmiastowe łączenie się z naszym Centrum Monitorowania SUPERVISION
 • Przypomnienia o lekach
  czasowe przypomnienia użytkownikom, aby zażyli lekarstwa.
 • Domowe bezpieczeństwo: dym, gaz oraz pomiar poziomu wody
  Pozwala uniknąć tragedii poprzez wykrycie sytuacji potencjalnie grożących życiu i zdrowiu.
 • Komunikacja dwugłosowa i ręczna
  zezwala telefonowi odpowiadać z odległości oraz utrzymuje kontakt
  podczas nagłego wypadku do czasu przyjechania pomocy.
 • Opcje monitorowania
  umożliwia użytkownikowi zadzwonienie do Centrum Monitorowania SUPERVISION,
  gdzie Operator poświęci mu swoją uwagę i wsparcie
 • Gotowość Telemedycyny
  zgodnie z nadchodzącą generacją urządzeń, poprzez statystyczne mierzenie
  żywotności np. stan serca, ciśnienie krwi, poziom cukru, cholesterolu itp.
 • Szybkie wybieranie
  trzy numery telefonów, do których można ustawić opcję szybkiego wybierania

Łatwy w użyciu, dyspozycyjny

Urządzenie "AMBER" jest doskonałym wyjściem dla dostawców pracy społecznej poprzez ochronę i troskę dla seniorów podczas powiększania godności ich klientów i niezależności:

 • efektywny, niezawodny i praktycznie nie wymagający konserwacji
 • prosty w instalacji jako aparat telefoniczny
 • zaprojektowany, by poprzez szeroki zasięg opcji w urządzeniu wykrywać sytuacje od nagłych wypadków po kompletny nadzór dobrej ochrony
 • całkowicie przystosowany do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika,
 • możliwość aktualizacji telefonicznej, bez konieczności wizyty technika

Urządzenie "AMBER" dzięki łatwości w użyciu i możliwości przystosowania jest doskonałym dodatkiem dla dostawców opieki zdrowotnej i ochrony dla seniorów w rozmaitych parametrach instalacyjnych

 • programy zdrowia wspólnoty
 • wspólnoty emerytów
 • jednostki rozmieszczone w różnych częściach
 • opieka pielęgniarska
 • przedsiębiorstwa monitorowane

Co cechuje nasze rozwiązania?

 • Kompleksowość – oferujemy nie tylko pomoc w nagłych przypadkach, ale ciągłe usprawnianie i polepszanie standardu życia naszych klientów.
 • Troska o klienta – nasi podopieczni stanowią najwyższy priorytet, ich potrzeby liczą się dla nas przede wszystkim.
 • Bogate doświadczenie i wiedza – wyniesione z zagranicznych rynków, gdzie usługi teleopieki istnieją i rozwijają się od kilkudziesięciu lat.
 • Wysoko wykwalifikowany personel – który stanowi gwarancję skuteczności i największą siłę naszego systemu.

Pamiętaj:

 • Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku alarmowego, abyś nie był sam ze swoim problemem.
 • Możesz mieć pewność, że po drugiej stronie jest zawsze ktoś gotowy do natychmiastowej pomocy.

Nasze całodobowe Centrum Monitorowania SUPERVISION
zapewni Ci należytą opiekę i spokój ducha.
Tysiące naszych klientów, posiada problemy podobne do Twoich. Znamy je i potrafimy skutecznie rozwiązać.
Bursztynowa obietnica:
Supervision popiera zasady Narodów Zjednoczonych dla starszych ludzi i
oddajemy samych siebie do rozwijania wysokiej jakości, opłacalnych
skutecznych rozwiązań, które są poświęcone do opieki zdrowotnej,
bezpieczeństwa starszych ludzi ,aby podtrzymywać ich prawa do
niezależności, uczestnictwa w lokalnych społecznościach, troski, samospełnienia i godności.
Funkcje jednostki alarmowej AMBER:
To specjalne urządzenie telekomunikacyjne, podłączone do Twojej linii telefonicznej.
Terminal bezprzewodowo odbiera wezwanie wywołane przez naciśnięcie czerwonego Przycisku Alarmowego (w Nadajniku bezprzewodowym lub na Terminalu), a następnie "przekazuje" to wezwanie do naszego Centrum Monitorowania SUPERVISION
W Terminal wbudowany jest głośnik i mikrofon, które umożliwiają realizowanie połączeń głosowych z Centrum Monitorowania SUPERVISION, bez konieczności podchodzenia do Terminala.

Wezwanie pomocy za pomocą Terminala jest możliwe także wtedy, gdy urządzenie tymczasowo nie jest zasilane prądem.

 • głosowy telefon (bez użycia rąk) w czasie komunikacji z Centrum Monitorowania SUPERVISION;
 • dwustronna komunikacja głosowa
 • komputerowa kontrola i pobieranie danych
 • zdalne sterowanie przez telefon
 • zdalna diagnostyka i zapisywanie wydarzeń
 • wizualne i słyszalne zawiadomienie
 • zasięg odbiornika - około 180 metrów w otwartej przestrzeni
 • możliwość podłączenia do 29 czujników bezprzewodowych m.in.: upadku, dymu, gazu, zalania

Nadajnki bezprzewodowy:
To niewielkie, bezprzewodowe urządzenie. Możesz je nosić na szyi lub na ręku.
Nadajnik komunikuje się bezprzewodowo z terminalem nawet do 180 metrów w Twoim domu. Duży czerwony przycisk służy wywołaniu alarmu.
OPIS DZIAŁANIA USŁUGI :
Kiedy nasi bliscy potrzebują pomocy gdy upadną źle się poczują, albo w domu pojawi się ogień, dym, gaz, woda, sygnał z terminala, nadajnika, czujnika zostaje natychmiast wysłany do całodobowego
Centrum Monitorowania SUPERVISION
gdzie automatycznie przechodzi w dwukierunkową łączność głosową.
Po zadaniu kilku pytań, operator bazy monitoringu informuje o zdarzeniu sąsiadów lub inne wcześniej wskazane osoby, które mogą szybko dotrzeć do bliskiej Ci osoby.

W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia operator bazy monitoringu wzywa odpowiednie służby ratunkowe: Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarną, Policję;
Kiedy pomoc jest już w drodze zawiadamiamy o podjętej akcji ratunkowej.
Tylko tak szybko i sprawnie podjęta akcja ratunkowa pozwala skrócić czas reakcji o cenne sekundy, które decydują o życiu i zdrowiu naszych bliskich;

Bursztyn Zdrowia pozwoli twoim bliskim czuć się
bezpiecznie i samodzielnie

Informacje znajdą Państwo na stronie www.supervision.com.pl


Produkty i usługi firmy:

Brak produktów od wyświetlenia.


strzałka do góry