oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS

Certyfikat
Data wydarzenia: 13 - 5 - 2009
Firma: Bielskie Zakłady Obuwia "Befado" Sp. z o.o.

Obuwie Dr Orto System posiada certyfikat "Obuwie dla Diabetyków"-profilaktyczne-uprawniający do stosowania znaku, nadanego przez Centralne Labolatorium Przemysłu Obuwniczego (obecnie Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, Oddział w Krakowie), iż obuwie może być stosowne przez osoby z tzw. "zespołem stopy cukrzycowej", z uszkodzonymi nerwami, niedokrwieniem kończyn wywołanym miażdżycą oraz nieprawidłowym obciążeniem stopy.