oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS

Slowo kluczowe:

dokumenty

Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła-Konsekwencje-Zapobieganie Nina Ogińska-Bulik
Firma: Difin Spółka Akcyjna

Omówione w książce badania dotyczą 14 różnych zawodów zaliczanych do usług społecznych. Poziom stresogenności tych zawodów jest różny, zaś konsekwencje spostrzeganego stresu zawodowego, sprowadzające się głównie do skutków zdrowotnych i objawów zespołu wypalenia zawodowego, zależą od umiejętności sprostania wymaganiom miejsca pracy dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów, stosowania odpowiednich strategii zaradczych i doświadczanemu wsparciu społecznemu.

Zadaj pytanie
przejdź do katalogu produktów