oprogramowanie komputerowe arisco Psychologia sądowa Andrzej Lipczyński psychologia. sąd, sądowa, Andrzej Lipczyński Psychologia sądowa Andrzej Lipczyński psychologia. sąd, sądowa, Andrzej Lipczyński Psychologia sądowa Andrzej Lipczyński psychologia. sąd, sądowa, Andrzej Lipczyński Psychologia sądowa Andrzej Lipczyński psychologia. sąd, sądowa, Andrzej Lipczyński Psychologia sądowa Andrzej Lipczyński psychologia. sąd, sądowa, Andrzej Lipczyński

Domy Prawo O DPS

Slowo kluczowe:

produkt

Psychologia sądowa Andrzej Lipczyński
Firma: Difin Spółka Akcyjna

W publikacji autor wykorzystuje wieloletnie doświadczenie wynikające z pracy naukowej i zawodowej, przede wszystkim jako biegłego sądowego i psychologa. W syntetycznym opracowaniu podejmuje liczne tematy związane z psychologicznymi i prawnymi aspektami przestępczości i procesu sądowego. Szczególną uwagę skupia na zagadnieniach oceny pobudek działania sprawcy przestępstwa oraz wiarygodności zeznań oary, stresu pourazowego, ocenie poczytalności sprawcy, prewencji psychologicznej, roli psychologa jako mediatora sądowego. W opisie tych – i innych zagadnień – autor wskazuje na specykę punktów widzenia organów sądowych, sprawców przestępstwa, oar oraz uwarunkowania opinii biegłego i psychologa. Książka jest adresowana do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych działalnością wymiaru sprawiedliwości, powinna także zainteresować osoby profesjonalnie związane z sądownictwem – adwokatów, sędziów, biegłych sądowych, psychologów, może być także wykorzystywana jako podręcznik akademicki. „...Wiele miejsca autor poświęca przemocy i postępowaniu psychologa w trudnej interwencji psychologicznej. Przedstawiając aspekt prawny przemocy, daje psychologowi narzędzie prawno- psychologiczne, wskazówki postępowania. Na tej podstawie psycholog może skutecznie pomóc o arom przemocy, radzić sobie ze wszystkimi problemami, jakie mogą wystąpić na etapie dowodzenia i wyrokowania. Proponuje cały wachlarz wskazówek, jak oary mogą poradzić sobie z problemami emocjonalnymi wynikającymi z trudnej sytuacji, jak bronić swoich praw i korzystać z uprawnień. Wyraźnie podkreśla rolę oary – świadka i oskarżyciela posiłkowego...” z recenzji Prof. PhDr. Viera Bacova, DrSc, Instytut Psychologii Uniwersytet Rzeszowski

Zadaj pytanie
przejdź do katalogu produktów