oprogramowanie komputerowe arisco Psychologia bólu Lilia Suchocka  psychologia bólu, ból, difin, lidia suchocka Psychologia bólu Lilia Suchocka  psychologia bólu, ból, difin, lidia suchocka Psychologia bólu Lilia Suchocka  psychologia bólu, ból, difin, lidia suchocka Psychologia bólu Lilia Suchocka  psychologia bólu, ból, difin, lidia suchocka Psychologia bólu Lilia Suchocka  psychologia bólu, ból, difin, lidia suchocka

Domy Prawo O DPS

Slowo kluczowe:

produkt

Psychologia bólu Lilia Suchocka
Firma: Difin Spółka Akcyjna

Problematykę psychologii bólu podjętą w tej książce można określić jako wieloaspektową, wielowymiarową i wielodyscyplinarną. Dla autorki ważne jest ogarnięcie możliwie jak najszerszego zakresu czynników i mechanizmów współtowarzyszących temu procesowi. To całościowe podejście do zagadnienia bólu oraz wielowymiarowe rozumienie człowieka w sytuacji bólu, choroby i cierpienia warunkuje głębsze zrozumienie, poznanie i odczytanie czynników odgrywających istotną rolę w powodowaniu i wpływaniu na doznania bólowe oraz interpretowaniu sytuacji chorobowej. Tematem pracy jest psychologiczna analiza czynników wpływających na doznanie bólu osób w chorobie przewlekłej, m.in. osobowości, poczucia sensu życia, jakości przeżyć i postaw egzystencjalnych oraz doświadczania cierpienia. Rozpoznanie źródeł bólu nie wystarcza w diagnozie i leczeniu. Należy zwrócić uwagę na „wielowymiarowe rozpoznanie i wielokierunkowe leczenie”. http://ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=957

Zadaj pytanie
przejdź do katalogu produktów